Ważna zmiana w regulaminie e-sklepu – zadbaj o aktualizację

Rok 2017 rozpoczyna się od zmian w regulaminie sklepu internetowego, sugerowanych m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeczytaj, o co chodzi dokładnie i na co musisz zwrócić uwagę.

10 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, a to znaczy, że sklep internetowy, który odrzuci reklamację konsumenta będzie musiał poinformować go o możliwości rozwiązania sporu pozasądowo. Lub nie. Ale niezależnie od tego, czy dany e-sklep pozasądowe rozwiązywanie sporów przewiduje czy nie, musi pod tym kątem zaktualizować swój Regulamin.

Kto nie współtworzył lub nie miał wcześniej doświadczenia z takim dokumentem jak Regulamin Sklepu Internetowego, najlepiej jeśli od razu zleci jego aktualizację odpowiednim podmiotom – z platformą Shoper współpracuje serwis Prokonsumencki, który służy opinią i pomocą wszystkim e-sklepom pracującym na naszym oprogramowaniu. Niezależnie jednak od zaawansowania wiedzy w temacie prawa i regulacji sprzedaży przez internet, warto zapoznać się z najważniejszymi kwestiami, które wprowadzają nowe przepisy UOKiK.

Kwestia podstawowa: czym w istocie jest spór konsumencki? Załóżmy, że konsument nie był zadowolony z oferowanego w sklepie internetowym towaru i złożył reklamację. Wszystko dobrze, jeśli bez problemu właściciel mógł ją uznać i sprawa została zakończona szybko i łagodnie. Gorzej, kiedy konsument nie dochodzi ze sprzedającym do porozumienia i kieruje sprawę na drogą sądową. Czyli liczy się (i przy okazji zmusza też do tego właściciela sklepu) z kosztami, być może długim procesem i serią potrzebnych formalności.
Spór między konsumentem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej między nimi umowy może być więc przyczynkiem do wielu różnorakich problemów. Choćby zatem z tego względu, jeśli droga sądowa nie każdemu będzie na rękę, klient – o ile mimo podjętych prób wciąż nie może dojść ze sprzedającym do porozumienia i jego reklamacja nie jest przez sprzedającego uznawana za zasadną (to ważne – żeby móc rozpocząć spór konsumencki, a następnie spróbować rozwiązać go na drodze pozasądowej, reklamacja musi zostać złożona) – może skorzystać z innych sposobów rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowej.

Dlatego – tu cytat z dokumentacji udostępnionej przez UOKiK – „za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) – np. mediator, koncyliator albo arbiter – pośredniczy wówczas w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację), lub proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację), lub rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).”

Rozstrzyganiem sporów zajmują się tzw. podmioty uprawnione – „typowe dla danego sektora gospodarki, dla którego zostały utworzone. Natomiast jeżeli w jakimś sektorze nie utworzono podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, to właściwy dla niego będzie podmiot o charakterze horyzontalnym, tj. Inspekcja Handlowa”.
Jak zapewnia UOKiK, działalność podmiotów uprawnionych jest możliwa po wpisaniu do specjalnego rejestru oraz opiera się na regulaminie danego podmiotu – pełną listę podmiotów można znaleźć na stronie Urzędu.

Co jednak, kiedy właściciel sklepu internetowego nie chce brać udziału w pozasądowym rozstrzyganiu sporów? Oczywiście ma takie prawo. Ale – i tu ważna uwaga – musi o tym w Regulaminie sklepu wspomnieć. Brak jakiejkolwiek deklaracji ze strony sprzedającego jest traktowany jako zgoda na udział w takim postępowaniu.

Z systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wyłączone są na pewno:
☞ postępowania, w których sprawy są rozstrzygane przez pracowników przedsiębiorcy, z którym toczony jest spór;
☞ postępowania reklamacyjne, rozpatrywanie skarg konsumenckich przez przedsiębiorcę oraz bezpośrednie negocjacje między konsumentem a przedsiębiorcą;
☞ działania sądu podejmowane w celu rozstrzygnięcia sporu w toku postępowania sądowego;
☞ spory pomiędzy przedsiębiorcami (za wyjątkiem ustaw, które wyraźnie przewidują taką możliwość);
☞ spory dotyczące usług niemających charakteru gospodarczego, świadczone w interesie ogólnym (np. usługi z zakresu transportu publicznego, gospodarki odpadami, dostarczania wody);
☞ spory wynikające z umów o usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia na rzecz pacjentów w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej (por. art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Właściciele sklepów internetowych, których powyższe punkty nie dotyczą, a którzy zdecydują się na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, muszą w Regulaminie sklepu zawrzeć:
☞ wolę korzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich
☞ informację o podmiocie uprawnionym, który jest dla nich właściwy. Taka informacja powinna być zrozumiała i łatwo dostępna (powinna zawierać co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego),
☞ łącze elektroniczne do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, która pozwala na internetowe rozstrzyganie sporów.

Wszelkie informacje na temat zmian w prawie można sprawdzić w dokumentacji udostępnionej przez UOKiK – tutaj do ściągnięcia. Na stronie Urzędu znajduje się również lista podmiotów uprawnionych.
Pomocą w tym zakresie służy niezmiennie serwis ProKonsumencki.

Materiał opublikowany został dzięki naszemu partnerowi, marce Shoper. Dziękujemy!
Źródło

No Comments

Leave a Reply

SKONTAKTUJ SIĘ


Wpadnij na kawę i dopytaj o szczegóły:

Adres:

cgmarketing.pl
ul. Łódzka 8/12 lok. 5.1
42-218 Częstochowa

Tel:

 531 731 317

E-Mail:

biuro@cgmarketing.pl

Account Manager

karol.niezgoda@cgmarketing.pl

Zapraszamy

24/7
cgmarketing_agency

Pomyśl o swoim sukcesie. Twoją firmą zajmą się

młodzi i kreatywni w biznesie